Prenatal Test ( NIPT )

NIPT (Non-invaziv Prenatal Test) ile hamileliğin erken dönemlerinde, bebekte Down, Edwards ve Patau sendromu gibi genetik anormalliklerin riskini öğrenin. Güvenli ve hızlı tarama seçeneklerimizle tanışın.

Prenatal Test ( NIPT )

NIPT nedir?
NIPT (Non-lnvasive Prenatal Test), gebelikte kullanılan önemli bir tarama testidir ve çeşitli genetik durumların, özellikle Down sendromu (Trizomi 21), Edwards sendromu (Trizomi 18) ve Patau sendromu (Trizomi 13) gibi kromozomal hastalıkların tespit edilmesini sağlar.
NIPT nasıl yapılır?
Gebelik boyunca bebeğin DNA'sı annenin kanına karışır. Gebeliğin 9. haftası itibariyle anne adayından sadece 1 tüp kan alınarak yapılan bir tarama testidir
Neden yaptırmalıyım? Avantajları nelerdir?
Amniyosentez veya koryon villus örneklemesi (CVS) gibi invazif prosedürlerin aksine, düşük riski taşımaz. Yüksek Doğruluk ve Duyarlılık: NIPT, Down sendromu gibi belirli kromozomal bozuklukları tespit etmede %99'dan fazla bir doğruluk oranına sahiptir Bu, yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçların oldukça düşük olduğu anlamına gelir.
Erken Tespit:
NIPT, hamileliğin erken dönemlerinde, genellikle 9-10. haftalardanitibaren yapılabilmektedir. Bu, risklidurumlarınerken tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Ek Testlere Gerek Kalmaması
Yüksek doğruluk oranı nedeniyle, NIPT sonucu düşük risk gösteren durumlarda, genellikle ek invazif testlere gerek kalmaz.
Anne ve Bebek Üzerindeki Düşük Risk:
Invazif testlerle karşılaştırıldığında, NIPT'in hem anne hem de bebek üzerindeki riski minimaldir.
Bebeğimde hangi sendromlar taranır?
Kromozomal AnomalilerTrizomi 1 3 (Patau Sendromu), Trizomi 1 8 (Edwards Sendromu), Trizomi 21 (Down Sendromu) ek olarak tümkromozom trizomi ve monozomileri taramaktadır
Yapısal Kromozomal Anomaliler
Mikrodelesyon Sendromları sadece Trizomi21, 18 ve 13'ü değil, aynı zamanda daha nadirgörülen genetik durumları ve bazı mikrodelesyonsendromlarını da tespit edebilir.
Ne kadar sürede sonuçlanır?
15 -20 gün arasında sonuçlarınızı laboratuvarımıza ulaşarak alabilirsiniz.