WhatsApp

Test Panelleri

1. Diyabet Paneli

 • HbA1c (Glikozile Hemoglobin)
 • Açlık Kan Şekeri
 • Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT)
 • C-peptid
 • İnsülin Seviyesi
 • Lipid Profili (Total Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid)
 • Mikroalbüminüri
 • Serum Kreatinin

2. Hipertansiyon Paneli

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Serum Elektrolitleri (Sodyum, Potasyum, Klorid)
 • BUN ve Kreatinin
 • Lipid Profili
 • Kan Şekeri

3. Tiroid Hastalıkları Paneli

 • TSH (Tiroid Stimülan Hormon)
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Anti-TPO Antikoru
 • Anti-Tiroglobulin Antikoru

4. Karaciğer Hastalıkları Paneli

 • ALT (Alanin Aminotransferaz)
 • AST (Aspartat Aminotransferaz)
 • ALP (Alkalin Fosfataz)
 • GGT (Gama Glutamil Transferaz)
 • Total ve Direk Bilirubin
 • Albümün
 • Protrombin Zamanı
 • Serum Ammonia

5. Böbrek Hastalıkları Paneli

 • Serum Kreatinin
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • 24 Saatlik İdrar Protein Ölçümü
 • Serum Elektrolitleri

6. Enfeksiyon Hastalıkları Paneli

a. Bakteriyel Enfeksiyonlar

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • CRP (C-Reaktif Protein)
 • Sedimantasyon
 • Kan Kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Balgam Kültürü
 • Boğaz Kültürü

b. Viral Enfeksiyonlar

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • PCR Testleri (Özellikle spesifik virüsler için)
 • Seroloji Testleri (HIV, Hepatit B, Hepatit C)
 • Antijen-Antikor Testleri

7. Kardiyovasküler Hastalıklar Paneli

 • Troponin
 • CK-MB
 • Lipid Profili
 • BNP veya NT-proBNP

8. Romatolojik Hastalıklar Paneli

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • CRP (C-Reaktif Protein)
 • Sedimantasyon
 • Romatoid Faktör (RF)
 • Anti-CCP (Siklik Sitrüline Peptid Antikoru)
 • ANA (Antinükleer Antikor)
 • ENA (Ekstrakte Edilebilir Nükleer Antijen) Paneli
 • HLA-B27

9. Gastrointestinal Hastalıklar Paneli

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri (ALT, AST, ALP, GGT)
 • Amilaz ve Lipaz
 • Gaita Testleri (Gaita Mikroskopisi, Gaita Kültürü)
 • Helikobakter Pilori Testleri (Üre Nefes Testi, Seroloji)

10. Hematolojik Hastalıklar Paneli

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Periferik Yayma
 • Retikülosit Sayımı
 • Demir, Ferritin ve TDBK
 • Vitamin B12 ve Folat Seviyeleri
 • Kemik İliği Biyopsisi
 • Koagülasyon Testleri (PT, aPTT, INR)

11. Otoimmün Hastalıklar Paneli

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • CRP (C-Reaktif Protein)
 • Sedimantasyon
 • ANA (Antinükleer Antikor)
 • ENA (Ekstrakte Edilebilir Nükleer Antijen) Paneli
 • Anti-DS DNA
 • Kompleman Düzeyleri (C3, C4)

12. Hormon Paneli

 • FSH (Folikül Stimülan Hormon)
 • LH (Luteinizan Hormon)
 • Estradiol
 • Progesteron
 • Testosteron
 • Prolaktin
 • DHEA-S (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
 • Kortizol
 • Paratiroid Hormon (PTH)
 • ACTH (Adrenokortikotropin Hormonu)

13. COVID-19 Paneli

 • PCR Testi
 • Antijen Testi
 • IgM ve IgG Antikor Testleri
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • CRP (C-Reaktif Protein)
 • D-Dimer
 • Ferritin
 • LDH (Laktat Dehidrogenaz)

14. Solunum Rahatsızlıkları Paneli

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • CRP (C-Reaktif Protein)
 • Sedimantasyon
 • Balgam Kültürü
 • Oksijen Satürasyonu
 • Arteriyel Kan Gazları

15. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Paneli

 • HIV Antikor ve Antijen Testi
 • Hepatit B ve C Testleri
 • Sifiliz (VDRL/RPR) Testi
 • Gonore ve Klamidya NAAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi)
 • Herpes Simpleks Virüs (HSV) Testi
 • HPV (İnsan Papilloma Virüsü) Testi
 • Trichomonas Vaginalis Testi

16. Kadın Hastalıkları Paneli

 • Pap Smear
 • HPV Testi
 • FSH, LH, Estradiol ve Progesteron Testleri
 • Anti-Müllerian Hormon (AMH)
 • CA-125
 • BRCA1 ve BRCA2 Gen Testi
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Demir, Ferritin, Vitamin D

17. Erkek Hastalıkları Paneli

 • PSA (Prostat Spesifik Antijen)
 • Serbest PSA
 • Testosteron
 • DHEA-S
 • FSH ve LH
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Lipid Profili
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri

18. Çocuk Hastalıkları Paneli

a. Genel Sağlık

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Demir, Ferritin ve TDBK
 • Vitamin D, B12 ve Folat
 • İdrar Tahlili
 • Alerji Testleri

b. Enfeksiyon Hastalıkları

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • CRP (C-Reaktif Protein)
 • Sedimantasyon
 • Boğaz Kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Kan Kültürü

c. Solunum Yolu Enfeksiyonları

 • Balgam Kültürü
 • Oksijen Satürasyonu
 • PCR ve Antijen Testleri (özellikle RSV, İnfluenza, COVID-19)

d. Gastrointestinal Rahatsızlıklar

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Gaita Mikroskopisi ve Kültürü
 • Helikobakter Pilori Testleri
 • Gaita Gizli Kan Testi
 • Laktaz Eksikliği Testi

Bu paneller, tıbbi tahlil laboratuvarlarında yapılabilecek kapsamlı testleri içerir. Her panel, ilgili hastalıkların teşhis edilmesi ve izlenmesi için gereklidir.


 • Diyabet için gerekli tüm laboratuvar test panelleri.
 • Hipertansiyon hastaları için detaylı test seçenekleri.
 • Tiroid hastalıkları tanısı için kapsamlı laboratuvar testleri.
 • Karaciğer hastalıkları için gerekli laboratuvar test panelleri.
 • Böbrek fonksiyonları değerlendirmek için yapılan testler.
 • Bakteriyel ve viral enfeksiyonların teşhisi için laboratuvar testleri.
 • Kardiyovasküler hastalıkların tespiti için laboratuvar testleri.
 • Romatolojik hastalıkların tanısı için gerekli testler.
 • Gastrointestinal rahatsızlıkların teşhisi için laboratuvar testleri.
 • Hematolojik hastalıklar için yapılan kapsamlı testler.
 • Otoimmün hastalıkların tanısında kullanılan laboratuvar testleri.
 • Hormon dengesizlikleri için kapsamlı test paneli.
 • COVID-19 teşhisi için PCR ve antikor testleri.
 • Solunum yolu hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuvar testleri.
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar için yapılan testler.
 • Kadın sağlığı için gerekli laboratuvar test panelleri.
 • Erkek hastalıklarının teşhisi için laboratuvar testleri.
 • Çocuk hastalıklarının tespiti için yapılan laboratuvar testleri.