SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN COVİD-19(SARS-COV-2) YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVAR

Çağdaş Laboratuar ve Sağlık Hizmetleri

Test Listeleri ve Detayları

Örneklerin Laboratuvara Kabülü:
Örnekler laboratuvara ulaştığında, laboratuvar sekreteri tarafından bilgisayardan test istemlerine bakılarak örneğin uygun olup olmadığı, doğru istem yapılıp yapılmadığı denetlenir. Laboratuvar kabul-red kriterleri doğrultusunda örnekler laboratuvara kabul edilir.
Örnek Red Kriterleri:
1. Örneğin uygun kap içinde olmaması
2. Örneğin yeterli miktarda olmaması
3. Örneğin ağzı açık kap içerisinde gelmesi
4. Örneğin uygun bir klinik örnek olmaması
5. Örneğin steril olmayan kap içinde gelmesi
6. Örneğin laboratuvara uygun transfer şartlarında getirilmemesi
7. Periferal kan eklenmeden laboratuvara gönderilen kan kültür şişeleri.
8. İstem ile uyumsuz örneğin gelmesi
9. Uyumsuz bilgi (etiket bilgisi ile bilgisayardaki istem bilgisinin farklı olması; farklı hasta isimleri)